::Škola mystérií::

 

 

6 mesačný kurz školy mystérií.

Viera prebúdza vnútornú silu.

Program zasvätenia 1. úrovne - 6 mesačný kurz školy mystérií.

1. Rozvoj fyzických, mentálnych a duchovných síl človeka.

Spoznanie osobnej sily a duchovnej rovnováhy.

Rozšírenie vedomostného poľa, rozvoj energie a schopnosť prijatia vedomostí.

2. Rozvoj energie.

3. Očistenie podvedomia pomocou aktívnych meditácií.

4. Schopnosť koncentrácie.

5. Dýchacie hinduistické techniky(pomocou vedomej energie).

6. Rôzne metódy liečenia seba a iných (magnetické liečenie).

7. Skúška energie: mumifikácia, pôsobenie na predmet.

8. Oboznámenie sa s rôznymi metódami liečby pomocou hypnózy, sugescie a magnetizmu.

9. Ovládanie svojich nižších emócií.

10. Skúška ovládania strachu.

11. Zasvätenie. Liečenie energiou.

 

Záujemca o školu mystérií vyplní žiadosť, v ktorej uvedie svoje meno, dátum narodenia, stručný životopis, telefónny kontakt.

Vyplnenú žiadosť poslať na e-mail:vladimirmichalec@orangemail.sk

Záujemcovia budú potom pozvaní na pohovor.

(Tento e-mail používajte prosím len pre záujemcov školy mystérií !)

Všetky práva vyhradené. © 2024, Počet návštev: 104353